Godło i zapisy w konstytucji

Dla większości Polaków biały orzeł ma duże znaczenie emocjonalne. Jest to jeden z naszych symboli narodowych, od którego wywodzą się nasze barwy narodowe, czyli biel i czerwień. Orzeł RP, czyli orzeł symbolizujący Rzeczpospolitą Polską jest symbolem o wiele bardziej zakorzenionym w naszej narodowej tożsamości, niż przykładowo Mazurek Dąbrowskiego. Jest tak, ponieważ Orzeł Biały ma swoje początki jeszcze w czasach Bolesława Chrobrego, zaś Mazurek Dąbrowskiego to pieśń z XVIII wieku. Zatem godło naszego kraju jest najstarszym symbolem narodowym jakim dysponujemy i tym samym jest ono najgłębiej zakorzenione w naszej tożsamości narodowej.

Godło polski a przepisy prawne – dobre i sprawdzone informacje

Wspomniany orzeł RP jest symbolem prawnie chronionym. Mianowicie chroni go artykuł 28 z Konstytucji, który określa, jakim dokładnie symbolem jest polskie godło. Jest to orzeł biały w koronie w czerwonym polu, zwrócony w prawą stronę. Przez jakiś czas w polskim godle orzeł. nie miał korony, powróciła ona do naszej symboliki narodowej 31 grudnia 1989 roku, dzięki zmianom w zapisie Konstytucji. Godło z nowym wzorem, czyli orłem w koronie wprowadzono 22 lutego 1990 roku, co było jednoznaczne z wyjściem Polski spod wpływu ZSRR.

Ustawa o godle i barwach narodowych Polski mówi jasno: “Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.“.

Historia godła

Powstanie godła wiąże się z legendą o Lechu, Czechu i Rusie, którzy mieli być założycielami takich państwa jak Polska, Czechy i Rosja, stanowiąc tym samym trzech pierwszych Słowian. Lech, założyciel Polski, miał ujrzeć wielkiego orła na tle zachodzącego słońca w okolicach Poznania. Ta legenda wiąże się także z legendą powstania Gniezna, którego nazwa wywodzi się od słowa gniazdo, w którym to miał znajdować się legendarny orzeł. Jest to możliwa historia, ponieważ orzeł bielik licznie występował w tych czasach na terenach obecnej Polski.