W jaki sposób rozliczają się współmałżonkowie?

Polskie prawo podatkowe pozwala na wypełnienie zeznania PIT 37 zarówno indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem. Ustawa o podatku dochodowym określa zasady wykonania takiego rozliczenia

Zatrudnienie i podatki

W świetle obecnie obowiązujących przepisów podatkowych rozliczenie można wykonać na kilka sposobów. Jedną z powszechnych form jest rozliczenie wspólne z małżonkiem. Na wspólne rozliczenie zgodę musi wyrazić dwóch podatników. Wniosek w tej kwestii zgłasza w obowiązującym terminie ustawowym. Należy wówczas zaznacz w dokumencie okienko „wspólnie z małżonkiem”. Jest to potwierdzenie na wyrażenie wspólnej zgody. Warto wspomnieć, iż w sytuacji gdy zostanie przekroczony ustawowy termin składania deklaracji, możliwość rozliczania ze współmałżonkiem zostaje utracona. W celu skorzystania z ulg oprócz formularza PIT 37 należy wypełnić także załącznik PIT/O. Dla celów mieszkaniowych, wypełnić należy formularz PIT/D. Wypełnione dokumenty należy dokładnie sprawdzić i pit 37 do wydruku jest gotowy.
Deklarację można wypełnić samodzielnie albo też uzupełnić ją lub skontrolować w przygotowanej w usłudze Twój e-PIT.  Usługa ta pozwala podatnikom na przekazanie zeznania elektronicznie. Po wysłaniu poprawnie wypełnionego formularza podatkowego podatnik otrzymuje numer zwany referencyjnym. Następnie pobiera Urzędowe Poświadczenia Odbioru. Pobrane UPO jest potwierdzeniem złożenia zeznania rocznego. Obowiązujące przepisy pozwalają także przekazanie wydrukowanego egzemplarza do US w formie papierowej.